top of page
INFO

VOOR 'T KROIS

DOOR 'T KROIS

Enquête
Opbergruimte in de kerk

Heeft jullie vereniging nood aan opbergruimte?
Is jullie nood tijdelijk of permanent? Zal deze in de toekomst uitbreiden?
Wensen jullie een afgesloten ruimte of deert het niet om een ruimte te delen?
Is dit materiaal verzekerd?
Zijn jullie bereid huurgeld te betalen?

Deze bevraging is op dit moment louter informatief,

en biedt nog geen garantie op effectieve opbergruimte.

Bedankt!

bottom of page