top of page
INFO
Lebbeke_Lange_Minnestraat_zonder_nummer_medium.jpg

KRUISBESTUIVING?

EEN NIEUWE INVULLING VOOR DE KERK

De kerk van ’t Kruis is een ontmoetingsplek waar activiteiten plaatsvinden die de contacten tussen een ruime en diverse groep buurtbewoners met elkaar versterkt.

 

Deze activiteiten komen hoofdzakelijk tot stand vanuit het verenigingsleven en organisaties in de buurt. Bij voorkeur worden ze opgezet vanuit een samenwerking tussen meerdere buurtverenigingen of organisaties.

Ook socio-culturele activiteiten die de buurt overstijgen, kunnen plaatsvinden in de kerk.

VOOR 'T KROIS

DOOR 'T KROIS

HIER GAAN WE VOOR

KRUISPUNT

directional-sign.png

We mikken op activiteiten van sociale, maatschappelijke of culturele aard. We denken daarbij aan buurtfeesten, een buurtontbijt, tentoonstellingen (o.a. van amateurkunstenaars uit de buurt), rommelmarkt, vormingsmomenten of workshops, enz.

THUIS

home.png

We voorzien een plek die vertrouwd is, waar je deel van uit maakt. Waar men je neemt zoals je bent. Een plek waar jouw unieke inbreng telt en het altijd een genoegen is om er terug te kunnen komen.

SAMENSPEL

handshake.png

De buurtwerking van de kerk van ’t Kruis wordt zoveel als mogelijk gedragen én gestuurd door buurtbewoners, verenigingen en organisaties uit de buurt. Zij verenigen zich in de Kruisbestuiving. Zij worden daarbij ondersteund door de gemeente.

OPEN

maternity.png

Bij de organisatie van onze activiteiten is er bijzondere aandacht voor het bereiken en betrekken van kwetsbare groepen in de samenleving en de buurt. We denken daarbij aan ouderen, alleenstaanden, vluchtelingen, mensen met een beperking, enz.

Lebbeke_Lange_Minnestraat_63_medium.jpg

Een beetje geschiedenis...

Al in 1906 vroegen de mensen van ’t Kroïs om een kerk op te richten in de Minnestraat. Dat werd niet aanvaard. Na veel vijven en zessen kochten wijkbewoners in 1928 gronden om er toch een kerk en pastorie op te bouwen. Architect Valcke uit Ledeberg werd onder de arm genomen. Dat was niet naar de zin van de hoofdparochie van Lebbeke, noch van het Bisdom. De inwoners zetten evenwel hun wil door en kregen van het gemeentebestuur een bouwtoelating voor de kerk. Die werd in 1936 voltooid, maar niet ingewijd.  Dat had veel te maken met de weerstand van de toenmalige pastoor van de OLVrouwgeboortekerk. Die zag vooral zijn meer begoede parochianen van ’t Kroïs liever niet vertrekken.

Om de zaken vooruit te helpen, heeft pastoor De Vos – toen al aangesteld als herder voor de nieuwe parochie - het heft in eigen handen genomen. Via zijn broer, die  volksvertegenwoordiger was van de Katholieke Partij, is er in de Kamer in 1936 een KB (het enige in zijn soort) gestemd, om de kerk van de Minnestraat te openen. Er was immers een zondagsmisstaking aan de gang, waarbij de parochianen van ‘t Kroës voor de gesloten deur van de nieuwe kerk kwamen lezen (bidden), terwijl in het dorp (Lebbeke-centrum) de hoogmis plaatsvond.  Bij Koninklijk Besluit van 1 december 1936 werd de nieuwe parochie erkend.

Lebbeke_Lange_Minnestraat_63_medium (1).jpg

De kerk van de Minnestraat is een driebeukige basilicale kerk gebouwd in breuksteen. De klokkentoren, op vierkante plattegrond en onder zadeldak, staat naast de kerk en heeft drie verdiepingen.  Het interieur kenmerkt zich door paraboolbogen.

Over de bouwkundige aspecten van de kerk lees je alles in de inventaris onroerend erfgoed:  Parochiekerk Heilig Kruis | Inventaris Onroerend Erfgoed

 

Het gebouw was eigendom van de Kerkraad van de parochie H.Kruis. Die kwam tot een akkoord met het gemeentebestuur voor een herbestemming. In plaats van het gebouw te verkopen aan de gemeente, is er een overeenkomst voor een erfpacht van vijftig jaar gesloten. De gemeente zal in het kader daarvan jaarlijks 8.000 euro als een soort huurgeld aan de kerkfabriek betalen (hln 25.09.18).

Het kerkenbeleidsplan, dat de toekomst van de Lebbeekse kerken vastlegt, bepaalt dat de H. Kruiskerk een herbestemming moet krijgen. Het plan maakt zelf gewag van een nieuwe functie als polyvalente zaal en gelegenheidsruimte voor onder andere tentoonstellingen, sport, polyvlanet gebruik door plaatselijke verenigingen, enzovoort.(hln 17.01.18)

De kerk werd in 2018 onttrokken aan de eredienst.

bottom of page